Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på korvpaket.se att du som användare har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig som användare. Vi arbetar för att ha full transparens gällande hur vi samlar in och hanterar din data för att på så sätt försäkra dig om om att vi gör detta på ett lagligt och pålitligt sätt. Nedan beskriver vi utförligt vilken data vi samlar in om dig som användare och vad vi använder den datan till. Vi förklarar även hur vi skyddar den och vilka rättigheter du har.

Vi värnar om din integritet.

Företaget
korvpaket.se ägs och drivs av GC Import AB Org nr: 556553-4418

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig
GC Import AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas av varumärket korvpaket.se. GC Import Eftr AB bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

GC Import AB (org.nr 556553-4418)
Tuna Gårdsväg 11
14743 Tumba

Telefon: 08-6001450
Mail: info@korvpaket.se

Personuppgiftsombud
Vårt personuppgiftsombud ser till att din data behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Vill du komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud kan du ringa eller maila vår kundtjänst.

Telefon: 08-6001450
Mail: info@korvpaket.se

Data och hur vi hanterar den
Vad är data
Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster. Denna data används för att ge dig som användare en bra upplevelse och kunna använda vår tjänst.

Vilken typ av data samlar vi in
Kunddata
Kunddata är information om dig. Detta kan vara epost, telefonnummer, dina beställningar, användar-ID och annan information som du lämnat vid kontakt med oss och tjänsten.

Spårningsdata
Spårningsdata är uppgifter om hur du använder tjänsten. Spårningsdata används i syfte för att kunna förbättra tjänsten och erbjuda dig en så bra användarupplevelse som möjligt.

Hur vi samlar in data
Data som du själv lägger in
Majoriteten av den data som vi samlar in lägger du som köpare in själv. Detta är data som samlas in vid köp och är exempelvis information om din bostadsadress och e-post adress.

Vi samlar in data om dig som användare som vår tjänst samlar in automatiskt. Detta är exempelvis orderinformation, information om hur du använder tjänsten, information som webbläsaren samlar in i form av cookies.

Vad vi använder dina uppgifter till
För att få behandla data måste det finnas rättslig grund och stöd i dataskyddsregeleringen. Nedan förklarar vi vilken rättsligt stöd vi har för att behandla olika data.

Användandet av tjänsten: Rättslig grund: Fullgörande av avtal
För att du ska kunna använda tjänsten behandlar vi data för att identifiera dig som användare och ditt konto, vilka beställningar du gjort. Vi behandlar även data för att kunna hjälpa dig om det uppstår fel eller frågor från dig som kund.

Kommunikation: Rättslig grund : berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata)
För att kommunicera med dig måste vi behandla din data.

Utveckling av våra tjänster: Rättslig grund : berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata
För att kunna utveckla och göra vår tjänst bättre behandlar vi din data. Detta kan göras genom att samla in data om dig och andra användare för att sammanställa analyser som visar på hur ni använder tjänsten.

Direktmarknadsföring: Rättslig grund : berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).
För att kunna marknadsföra våra produkter eller ge dig attraktiva erbjudanden som vi förhandlat fram med andra företag måste vi behandla din data. Kommunikationen sker via mail, sms, telefon eller brev. Vi kan även komma att samla in data för att skapa statistik i syfte av att skapa analyser.

Förhindrande av missbruk av tjänsten och skapande av informationssäkerhet: Rättslig grund : fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse (trafikdata)
För att kunna försäkra dig om att din information är säker och att vår tjänst inte nyttjas på olagligt sätt eller på sätt som strider mot våra villkor kan vi komma att använda oss av din data. Vi kan även komma att använda oss av data för att upptäcka bedrägerier eller virusattacker.

Efterlevnad av lagar: Rättslig grund : rättslig förpliktelse
Vi behandlar data i för att kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Hur länge sparas din data
Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.

Vi kommer att spara personuppgifter i 36 månader efter ditt senaste köp för att kunna hjälpa till med eventuella garanti/reklamationsärenden. Därefter kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter vilket innebär att vi avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med dig som fysisk person.

Hur vi skyddar din data
Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet. Detta gör vi genom att utveckla vår IT-infrastruktur och interna rutiner. Din data finns på servrar i Sverige och skyddas av den senaste krypteringen och säkerhetstekniken.

Du bestämmer över din data
All data som vi samlar in om dig som användare är din och du kan själv välja vilken data som ska finnas och vilken som ska tas bort.
Radering eller uppdatering av data
På ditt konto kan du se all kunddata som vi behandlar. Denna data kan du själv uppdatera eller ta bort på ditt konto.
Viss trafikdata kan du inte se på ditt konto men du kan kontakta oss om du vill veta vilken information vi har eller om du vill att vi ska ta bort den.
Radera ditt konto och alla dina uppgifter
Du kan som användare själv radera all din data genom att ta bort ditt konto. Det finns en knapp för att radera ditt konto inne på dina kontoinställningar. När ditt konto raderas raderas all din data från våra system förutom orderinformation som bokföringslagen kräver att vi måste spara.

Dina rättigheter
Du som användare har rätt att få information om hur vi behandlar din data och vad ändamålet med insamlingen av data är. Nedan listar vi dina rättigheter.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilken data som vi samlat in om dig. Denna information finns tillgänglig på ditt konto. Den information som inte finns tillgänglig på ditt konto har du rätt att få skickad till dig via mail utan något dröjsmål och inom en månad.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att någon information inte är korrekt har du rätt att få den rättat. Majoriteten av informationen som vi sparar finns tillgänglig på ditt konto och den kan du uppdatera själv när du vill. Om informationen inte finns tillgänglig på ditt konto har du rätt att kontakta oss och få informationen rättad.

Rätt till radering
Du har rätt att få din data raderad. Radering av din information gör du själv från din inloggade sida. Kommer du inte in på ditt konto har du rätt att kontakta oss och svara på våra säkerhetsfrågor och därefter få din information raderad.

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot den data som vi samlar in om dig. Du måste då specificera vilken information som du har invändningar emot och vi gör ett övervägande om genomförande.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut din information och använda den på annat håll. Exempelvis flytta din information till ett annat företag.

Rätt att anmäla överträdelse
Skulle du anse att din data behandlas i strid med gällande lagar bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan också lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Korvpaket
Info@korvpaket.se

TIPSA EN VÄN

TIPSA EN VÄN

KORT OM OSS

Korvpaket är din leverantör av kompletta paket för att göra egen korv! Här hittar du färdiga paket men också special kryddor och andra tillbehör som behövs vid korvtillverkning.